Vaiko brandumo mokyklai ar priešmokykliniam ugdymui vertinimas

VAIKO BRANDUMO PRIEŠMOKYKLINIAM UGDYMUI ĮVERTINIMAS

                      Nuo 2018 m. vasario 1 d. vaiko brandumo vertinimas neprivalomas, jei tėvai pageidauja ugdyti dar neturintį 6 metų vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tėvai (globėjai) dėl penkiamečio vaiko brandumo vertinimo į Tarnybą gali kreiptis ne anksčiau, nei vaikui sueina 4 metai ir 8 mėnesiai.

                      Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, nei vaikui tais kalendoriniais metais sueina 5 metai. Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t. y. nuo 6-rių metų, tik tuo atveju, jei vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

                      Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimas Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje atliekamas gavus tėvų (globėjų) prašymą. Tarnyba, gavusi prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vertinimą ir pateikia rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

                      Vertinimas Tarnyboje atliekamas konsultavimo tikslais, siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tarnybos psichologui nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko mokymosi priešmokyklinėje grupėje, priima tėvai (globėjai).

                      Būtina išankstinė registracija vaiko brandumo vertinimui Tarnyboje. Galima registracija telefonu (8 459) 35 144  arba kreipiantis tiesiogiai adresu  Vilniaus g. 8, Kupiškis.

                      Atvykstant vaiko vertinimui Tarnyboje, reikia turėti vaiko asmens dokumentą,  vaiko medicinos dokumentų išrašą bei vaiko darbelių.