Veiklos sritys

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos pagrindinės veiklos sritys:

1. Kompleksinis asmens specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimas.

2. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas.

3. Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kt. renginių organizavimas.

4. Mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas.

5. Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto veiklos koordinavimas.

6. ,,Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų‘‘ organizavimas teismo įpareigotiems asmenims.

7.  Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas, jauniems 14 – 21 metų amžiaus asmenims, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus.

8. Vaikų dienos socialinė priežiūra.

9. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi koordinavimas savivaldybėje.