Savanorystė – kitoks gyvenimo būdas

Įgyvendindami projekto ERASMUS+ 2023-1-LT01-KA122-ADU-000114417 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Dezinformacijos prevencija Kupiškio rajono gyventojams“, balandžio 22 dieną 13 valandą Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje (Vilniaus g. 8, Kupiškis) organizuojame informacinį renginį Kupiškio rajono gyventojams.

Tema „Savanorystė – kitoks gyvenimo būdas“. Lektorė Neringa Sukauskaitė

KVIETIMAS

2024 m. kovo 26 d. (antradienį) 16 val. kviečiame į paskaitą tėvams „Tėvystės  iššūkiai auginant vaikus (6-10 m.)“, lektorius Vaidas Arvasevičius.

Paskaita nemokama. Trukmė 2 val.

Vieta: Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba (Vilniaus g. 8, Kupiškis)

Informacija teikiama tel. Nr. +370 459 35144

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ STEIGIMAS IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ STEIGIMAS IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2019 m. liepos 1 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html) pasirašė projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0002 „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 198 685,09 euro. Projektas 100 proc. finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-V-427-01-0002 priemonės „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.

                     

Projekto tikslas – sąlygų, reikalingų veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, Kupiškio rajone sukūrimas.

 

Projekto poreikis. Nuo 2014 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdoma institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas, kurios tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose. Planuojama, kad Lietuvoje turi nelikti institucinių vaikų globos namų, o juos pakeisti turėtų bendruomeniniai vaikų globos namai (toliau – BVGN) – pagal šeimai artimos aplinkos modelį veikiantys vaikų globos namai, įsteigti atskirose patalpose bendruomenėje (iki 8 vaikų).

2018 m. Kupiškio r. sav. veikiančiuose vieninteliuose Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namuose globojamų vaikų skaičius siekė 40. Vykdant institucinės globos pertvarką akivaizdus alternatyvių socialinės globos paslaugų poreikis. Vienas iš galimų problemos sprendimo būdų – BVGN steigimas. Taigi šio projekto ribose planuojama įsteigti BVGN, suremontuojant Savivaldybei priklausančias patalpas.

Socialinės rizikos šeimų skaičius Kupiškio rajone 2015–2018 m. laikotarpiu svyravo nuo 138 – 2015 m., iki 153 – 2018 m. Pastebima, kad tokių vaikų skaičius šiuo periodu išaugo, kai socialinės rizikos šeimų skaičius išliko panašus. Atsižvelgiant į socialinės rizikos šeimų bei juose augančių vaikų skaičių, ne mažiau aktuali yra vaikų dienos centrų (toliau – VDC) Kupiškio rajone problema. Plečiant bendruomenines socialines paslaugas, tikslinga plėtoti ir skatinti VDC veiklą. Dienos užimtumo socialines paslaugas gauna tik dalis socialinės rizikos šeimų vaikų, todėl šių paslaugų tinklo aprėptis turėtų būti didesnė. Kupiškio rajone veikiančiame VšĮ Kupiškio vaikų dienos centrui priklauso 4 vaikų dienos centrų padaliniai, kurie įkurti Kupiškio mieste, Adomynės k., Noriūnų k., Subačiaus m. Nors 2018 m. pabaigoje VDC veiklą pradėjo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos padaliniai Alizavos ir Šimonių seniūnijose, veikiantys VDC neužtikrino tikslinės grupės poreikio. Siekiant išvengti institucinės globos ir išlaikyti vaikus biologinėse šeimose, planuojama įsteigti 2 VDC.

Projekto veikla. Siekdama sklandžiai pereiti nuo institucinės vaikų globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų socialinės rizikos grupei priklausantiems vaikams, Kupiškio r. savivaldybė inicijavo projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“, kurio įgyvendinimo metu Kupiškio rajone planuoja įgyvendinti dvi veiklas: 1) Įsteigti BVGD suremontuojant gyvenamosios paskirties patalpas, kuriose būtų sudarytos sąlygos gyventi 8 be tėvų globos likusiems vaikams, patalpas aprūpinti reikalingais baldais bei įranga; 2) įkurti du VDC Šepetos ir Skapiškio gyvenvietėse, suremontuojant VDC patalpas. BVGN ir VDC patapos būtų pritaikomos asmenims su judėjimo negalia. VDC paslaugos būtų teikiamos 24 vaikams.

 

Projekto nauda. Įgyvendinus suplanuotas projekto veiklas (įsteigus BVGD ir du VDC) bus sukurtos sąlygos, reikalingos veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų išplečiant bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklą savivaldybėje.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija projekto veiklas įgyvendins kartu su Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba bei Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namais, kurie šiame projekte dalyvaus projekto partnerio teisėmis.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Kvietimas į renginį: „Vartotojų teisės. Internetinė prekyba ir reklama“

Įgyvendindami projekto ERASMUS+ 2023-1-LT01-KA122-ADU-000114417 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Dezinformacijos prevencija Kupiškio rajono gyventojams“, kovo 27 dieną 10 valandą Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje (Vilniaus g. 8, Kupiškis) organizuojame informacinį renginį „Vartotojų teisės. Internetinė prekyba ir reklama“.

Lektoriai Panevėžio aps. VPK Kupiškio r. policijos komisariato pareigūnai

 

 

2023 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

2023 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi tinklai“ tęsiasi Lapkričio 28 d. 10 valandą kviečiame į paskaitą Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje. Paskaitos tema: „Sukčiavimai. Smurtiniai ir turtiniai nusikaltimai. Pakeitimai KET“.

Lektorė Danguolė Baliuvienė, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja