KUPIŠKYJE STARTAVO NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS PROJEKTAS

 KUPIŠKYJE STARTAVO NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS PROJEKTAS

                       Šiais mokslo metais Kupiškio rajone startavo naujas Nacionalinės švietimo agentūros projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001). Projekto tikslas teikti – socialinę pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, bendradarbiaujant su mokinių (vaikų) šeimomis bei juos ugdančiais pedagogais. Projekte dirba du socialiniai pedagogai, kurie padeda ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams (vaikams) socialinius bei gyvenimo įgūdžius, teikia individualias ir grupines konsultacijas, padeda tėvams, auginantiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, teikia jiems socialinę pagalbą bei bendradarbiauja ir teikia socialinę pedagoginę pagalbą visų rajono ugdymo įstaigų pedagogams.                       

                      Įtraukusis ugdymas, tai kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Skaityti daugiau: KUPIŠKYJE STARTAVO NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS PROJEKTAS

Projekto skelbimas

Psichologo kons skelb

Svarbi informacija

Svetainė šiuo metu atnaujinama, todėl gali pasitaikyti klaidų (neveikia visos nuordos, ne visa informacija pasiekiama ir pan.). Taip pat galimi trumpalaikiai pasiekiamumo sutrikimai.

Sveikinimas

sVeikinimas.jpg