Priešmokyklinis ugdymas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai.

Vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti ir kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Tokiu atveju turi būti atliktas brandumo vertinimas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą (tai atlieka Švietimo pagalbos tarnyba). 

Skaityti daugiau: Priešmokyklinis ugdymas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Naudingi dokumentai

1. Logopedo, specialiojo pedagogo, dirbančio ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, bendrojo ugdymo mokykloje, vykdančioje pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ar bendrojo ugdymo mokykloje, skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (specialioji mokykla) dokumentai.

2. Metodinės rekomendacijos mokytojams ,švietimo pagalbos specialistams, padedančios įveikti sunkumus, atvykus raidos sutrikimų turinčiam vaikui į švietimo įstaigą.

3. Ankstyvoji pagalba vaikams su autizmo spektro sutrikimais.

Ukrainos vaikai šalia mūsų: kaip reaguoti į jų jausmus ir elgesį

Paveikslėlis1.png

 

2022 m. kovo 10 d.

 

Ukrainos vaikai šalia mūsų: kaip reaguoti į jų jausmus ir elgesį

Iš Ukrainos atvykę vaikai/paaugliai išgyvena skaudžius įvykius, todėl net ir apsistoję saugioje aplinkoje gali jaustis bei elgtis labai įvairiai: būti jautrūs, dirglūs, liūdni, nerimauti ir būti labai nerimastingi, atsiriboję, bijoti arba stipriai pykti, taip pat gali atrodyti viskam abejingi arba būti linksmi ir užsiimti jų amžiui įprastomis veiklomis, turėti stiprius besikeičiančių emocijų protrūkius: verksmo – juoko – pykčio.

Paramos vaikams centro psichologai rekomenduoja, kaip padėti iš Ukrainos atvykusiems vaikams  ir paaugliams pasijusti geriau?

Skaityti daugiau: Ukrainos vaikai šalia mūsų: kaip reaguoti į jų jausmus ir elgesį

PATARIMAI TĖVAMS, KAIP PALENGVINTI PIRMOKO ADAPTACIJĄ MOKYKLOJE

 

PATARIMAI TĖVAMS,

KAIP PALENGVINTI PIRMOKO ADAPTACIJĄ MOKYKLOJE

                       

          Kai  pirmokėlis peržengia mokyklos slenkstį, tėveliams neramu, jiems svarbu, kad jų vaikas pritaptų mokykloje. Adaptacija mokykloje – tai procesas, kurio metu mokinukas prisitaiko prie naujos aplinkos. Pirmokui reikia priprasti prie mokyklos ir mokykloje nustatytos tvarkos, kitokių nei namie ar darželyje ugdymo būdų. Toliau lavėja vaiko loginis mąstymas, suvokimas, vaizduotė, dėmesys, atmintis, kalbiniai sugebėjimai, plečiasi žodynas. Įgyjant daugiau socialinės patirties, mažėja vaiko egocentrizmas, palaipsniui nyksta aplinkos baimė. Vieni vaikai naujoje aplinkoje prisitaiko lengviau, kiti sunkiau. Adaptacijos periodą mokykloje išgyvena ne tik pirmokai, bet ir penktokai bei naujokai. Kad vaikas lengviau prisitaikytų  naujoje aplinkoje, svarbi ne tik mokytojų, bet ir tėvų pagalba.

Skaityti daugiau: PATARIMAI TĖVAMS, KAIP PALENGVINTI PIRMOKO ADAPTACIJĄ MOKYKLOJE

Kaip kalbėtis su vaikais ir paaugliais apie karą Ukrainoje?

 

Kaip su vaikais ir paaugliais kalbėtis apie karą Ukrainoje?

Žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, iš artimųjų ir kitų suaugusiųjų girdėdami daug skirtingos informacijos apie karinius veiksmus Ukrainoje, vaikai ir paaugliai gali jausti didelį nerimą, jiems gali kilti įvairių klausimų. Kaip tėvams kalbėtis su vaikais apie situaciją Ukrainoje, rekomenduoja Paramos vaikams centro psichologai.

  1. Kalbėtis apie vykstantį karinį konfliktą – svarbu. Kitu atveju, vaikai ir paaugliai remsis bendraamžių ir socialinių tinklų informacija, kurios gali nesuprasti ar netinkamai interpretuoti. Jie gali likti vieni su savo nerimu, baimėmis, fantazijomis.

Skaityti daugiau: Kaip kalbėtis su vaikais ir paaugliais apie karą Ukrainoje?