Korupcijos prevencija

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMOS VEIKLOS – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.

 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje nėra pareigybių  į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį ir pareigybes, kurias einant darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus. 

 

INFORMACIJOS APIE GALIMAS KORUPCIJOS APRAIŠKAS PATEIKIMO GALIMYBĖS

 

Korupcijos viešo informavimo galimybės:

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos klientai ir darbuotojai apie įstaigos veiklos trūkumus raštu (anonimiškai/ne anonimiškai) bei žodžiu gali informuoti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorę arba už korupciją atsakingą asmenį – Vita Strumskytė-Giedrienė el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos klientai ir darbuotojai apie įstaigos veiklos trūkumus raštu (anonimiškai/ne anonimiškai) bei žodžiu gali informuoti tarnybos steigėją – Kupiškio rajono savivaldybę.

Į STT gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., faksu (8 5) 266 3307 arba palikite pranešimą šioje svetainėje. Pateikta informacija registruojama ir nagrinėjama STT vadovo nustatyta tvarka.

 

Korupcijos anoniminio informavimo galimybės:

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos klientai ir darbuotojai apie įstaigos veiklos trūkumus paštu / el. paštu atsiųstu anonimišku laišku gali informuoti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorių arba už korupciją atsakingą asmenį –Tarnybos darbuotoją Vita Strumskytė-Giedrienė, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  arba Kupiškio rajono savivaldybę.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.