Konsultavimasis su visuomene

Šiuo metu vykdomų ar numatomų konsultavimosi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais nėra.


Kviečiame dalyvauti įvairių institucijų rengiamose viešosiose konsultacijose: E. Pilietis