„eTwinning“ seminaras Kupiškyje

Gegužės 15 dieną Kupiškio švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras mokytojams, kurie domisi ,,eTwinning“ programa. ,,eTwinning“ – tai  Europos mokyklų bendradarbiavimo programa, kuri suteikia platformą  bendradarbiauti, dalintis idėjomis, kurti projektus.

Besibaigiant mokslo metams aktyvūs Panevėžio apskrities mokytojai  susipažino su ,,eTwinning“ programos galimybėmis. Seminare „Žingsnis po žingsnio tarptautinio bendradarbiavimo projekto „eTwinning“  link“ mokytojai mokėsi, kaip ir kur  rasti projekto  partnerį,  pildė projekto paraišką, aptarė projekto įgyvendinimo žingsnius bei rezultatus. Praktinio užsiėmimo metu buvo sukurti trys projektai. Visų projektų tema susieta su pavasariu, tai: „Pavasario spalvos“, ,,Pavasarinė gamtos kaita“ ir ,,Mokslo metų užbaigimo šventė ,,Aitvarai 2017“.

Šiame seminare  dalyvavo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos, Kupiškio mokyklos „Varpelis“, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos,  Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos, Panevėžio rajono Upytės A. Belazaro pagrindinės mokyklos, Panevėžio "Žemynos" progimnazijos mokytojai. ,,eTwinning“ konsultantė Larisa Tichonova mokė kurti, planuoti, apipavidalinti projektus taikant įvairius IKT įrankius. Ji taip pat demonstravo projektų pavyzdžius. Jai talkino dvi žavios ir aktyvios eTwinning mentorės  Sigita Keršulienė iš Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos ir Renata Kiburienė iš Pandėlio pradinės mokyklos. Taip pat dalyvavo Utenos ir Vilniaus regiono konsultantė Loreta Tarvydienė.

Mentorės mokė dirbti tam tikroje, projektams skirtoje, erdvėje,  dalinosi savo patirtimi.

Seminaro dalyviai kavos pertraukos metu dalijosi savo įspūdžiais apie gautas žinias, apie programos aktualumą, jos pritaikymą savo darbe. Visi dalyviai  pasidžiaugė naujais kontaktais, maloniu bendravimu, aktualia seminaro programa.

Prieš išsiskirdami, seminaro dalyviai palinkėjo vieni kitiems gražių idėjų bei sėkmingų  partnerysčių. Bet tuo seminaras nesibaigė. Buvo susitarta birželio 12 dieną organizuoti virtualų susitikimą konferencinėje ,,eTwinning Live“ aplinkoje, išbandyti naują įrankį bei pasidalinti įspūdžiais, kaip sekėsi pritaikyti gautas seminare žinias.  Juk ,,eTwinning“ – ne tik Europos mokyklų bendradarbiavimo programa, bet ir puikus būdas bendrauti, bendradarbiauti ir susirasti įdomių projektų partnerių.

 

Parengė

Larisa Tichonova,

 eTwinning konsultantė Panevėžio regione

 

   Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojos parengė „Tėvystės įgūdžių stiprinimo programą“. Ją įgyvendino 2017 m. kovo 13–16 d. Programa skirta socialiai jautrioms šeimoms,  trukmė 16 val. Visą programą išklausė 11 asmenų. Kita tėvų grupė bus renkama 2017 m. rugsėjo mėn. 

     2017 m. kovo 2 d. švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistės. Susitikime dalyvavo Kupiškio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Susitikimo metu aptartas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų (aklųjų ir silpnaregių) ankstyvas atpažinimas, jų ugdymo galimybės.                                                                                                                                                                                

     Kovo 8 d. švietimo pagalbos tarnyboje vyko praktinis seminaras pradinių klasių mokytojams ir mokytojo padėjėjams „Skaitymo sunkumai ir jų įveikimo galimybės“. Seminarą organizavo švietimo pagalbos tarnyba bei Kupiškio rajono ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų, logopedų, mokytojų padėjėjų metodinis būrelis. Seminarą vedė logopedė Eglė Čibiraitė-Mištolienė, vyresnioji specialioji pedagogė Vita Strumskytė-Giedrienė, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė Solveiga Puišienė, vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė Ingrida Kriaučiukienė.

               

     Nuo 2017 m. vasario mėn. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa „Veikloje atrandu pasaulį“. Veikloje dalyvauja 12 mokinių. Pirmajame užsiėmime vaikai gamino Užgavėnių kaukes bei kepė blynus.