Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos mokymų salėje iki 2018 m. sausio 5 d. vyks dvi parodos, tai  Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinės mokyklos skyriaus pagalbos mokiniui specialistės Solveigos Puišienės senovinių kalėdinių žaisliukų paroda ir Kupiškio rajono specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir mokinių konkurso „Kalėdinis žaisliukas“ darbų paroda.

              Kviečiame aplankyti parodas.

                Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba nuo 2018 m. sausio 2 d. pradeda įgyvendinti Ankstyvosios intervencijos programą. Ši programa vykdoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Jauni asmenys lanko šios programos užsiėmimus teismo  ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančioms institucijoms paskyrus administracinio poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

           Ankstyvosios intervencijos programa skirta jauniems 14–21 metų amžiaus asmenims, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus. Sudaromos paauglių ir jaunuolių grupės. Grupinių užsiėmimų trukmė – 8 val. (4 užsiėmimai po 2 val.). Programos dalyviai skatinami vertinti bei suvokti psichoaktyvių medžiagų vartojimo riziką, mokomi įveikti sunkumus ir problemas, kylančias dėl minėtų  medžiagų vartojimo.

                      Registracija vykdoma telefonu  (8 459) 35144.   

2017 m. gruodžio 1 d. kviečiame į konferenciją „Pašaukimo šventumui išsipildymas Lietuvių tautoje“. Konferencijos vieta: Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras (Gedimino g. 40, Kupiškis). Konferencijos programa:

9.00 - 10.00 val. Šv. Mišios Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje.

10.00  10.30 val.  Dalyvių registracija.

11.00 - 13.00 val. Pranešimai.

13.00 - 13.30 val. Kavos pertrauka.

13.30 - 15.00 val. Pranešimai.

Konferencijos apibendrinimas.

Mokytojai registruojasi SEMI+ sistemoje. 

Kviečiame dalyvauti.

      2017 m. gruodžio 1 d. Kupiškyje vyko konferencija  „Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“. Konferencijos dalyvius sveikino Kupiškio kultūros centro kamerinis choras „Cantus vita“ (vadovas –  Marijanas Remeikis), Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas  dekanas kun. mgr. Mindaugas Kučinskas, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

       Konferencijos metu pranešimus skaitė: Dr. Aldona Vasiliauskienė („Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija“), S. Viktorija Plečkaitytė MVC (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos (popiežiaus teisių) vienuolijos vyriausioji vadovė)), Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, dr. mons. Algirdas Jurevičius;  Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos rektorius teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS; Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos  klebonas, Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) ir Panemunio Švč. Trejybės parapijų administratorius lic. kun. Albertas Kasperavičius;  Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos vikaras lic. kun. Nerijus Pipiras; Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos  vikaras mgr. kun. Renatas Švenčionis, Vyr. mokytoja Vaida Sarapienė (Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla - daugiafunkcinis centras), Vilma Petrulevičienė (Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė).

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybai reikalingas psichologas dirbti 1 etatu. Darbas neterminuotam laikotarpiui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Reikalavimai:

1.      Aukštasis išsilavinimas ir turimas psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis.

2.      Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turintiems asmenims (nuo gimimo iki 18 metų).

3.      Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

4.     Gebėjimas vesti seminarus (kitus švietimo renginius) psichologine tematika.

Privalumai:

1.       Gebėjimas atlikti psichologinį asmens (nuo gimimo iki 18 metų) įvertinimą.

2.       Išmanymas ir gebėjimas taikyti intelekto vertinimo metodiką WISC-IIILT.

3.       Užsienio kalbos mokėjimas.

4.       Informacinių komunikacinių technologinių valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Išsilavinimą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as);
  • Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentai pristatomi asmeniškai į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą arba elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informacija teikiama telefonais: (8 459) 35144; 8 616 20088, el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. darbo dienomis nuo  8.00 iki 17.00 val.