Viešieji pirkimai

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt arba Centriniame viešųjų pirkimų portale. 

2022 biudžetiniais metais numatomų pirkti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos reikmėms reikalingų darbų ir paslaugų planas 

 

2021 biudžetiniais metais numatomų pirkti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos reikmėms reikalingų darbų ir paslaugų planas 

 

2020 biudžetiniais metais numatomų pirkti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos reikmėms reikalingų darbų ir paslaugų planas 

 

Viešųjų pirkimų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39/asr

Centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklės (patvirtintos Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos direktorius 2022 gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ADV-921 „Dėl centralizuotų ir
decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių patvirtinimo“
https://www.kupiskis.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/isakymai-ir-potvarkiai/5626/p0.html

Atlikti pirkimai skelbiami:
https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109