Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupė Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023-2025 metų veiksmų planui parengti.
 

Aušra Vapšienė, metodininkė – darbo grupės vadovė;

Darbo grupės nariai:

Ligita Stapulionienė, metodininkė;

Vita Strumskytė-Giedrienė, specialioji pedagogė;

Violeta Sabanskienė, psichologė;

Daiva Kurulienė, socialinė pedagogė;

Laura Velutienė, logopedė;

Vaidas Juodzevičius, kompiuterininkas

 
 

Darbo grupė Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos struktūrinių padalinių - vaikų dienos centrų 2023 m. veiklos planui parengti 

Daiva Kurulienė, socialinė pedagogė - darbo grupės vadovė;

Nariai:

Alma Knabikienė, vaikų priežiūros darbuotoja;

Milda kalvelienė, vaikų priežiūros darbuotoja;

Rima Dyraitė, socialinė darbuotoja;

Vaida Šveikauskienė, socialinė darbuotoja.

 

Darbo grupė Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos  2023 m. veiklos planui parengti 

Laima Kilkuvienė, direktorė - darbo grupės vadovė;

Nariai:

Daiva Kurulienė, socialinė pedagogė;

Violeta Sabanskienė, psichologė;

Vita Strumskytė-Giedrienė, specialioji pedagogė;

laura Velutienė, logopedė;

Ligita Stapulionienė, metodininkė;

Aušra Vapšienė, metodininkė;

Dalia Jusevičienė, gydytoja neurologė.