Komisijos ir darbo grupės

Darbuotojų atrankai į mobilumo vizitus darbo grupė:

Vytautas Knizikevičius, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros,

švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas – darbo grupės vadovas;

 

Darbo grupės nariai:

Laima Kilkuvienė, direktorė;

Aušra Vapšienė, metodininkė;

Ligita Stapulionienė, metodininkė

Laura Velutienė, logopedė;

Regina Bartienė, Trečiojo amžiaus universiteto anglų kalbos fakulteto dekanė