2014-2015 mokslo metų olimpiadų derlius

Baigiasi dar vieneri mokslo metai. Vieniems jie pažėrė daug naujų potyrių, ieškojimų ir atradimų, kitiems mestelėjo po kietą riešutėlį  -  sunkias užduotis olimpiadų ir konkursų maratone. Svarbu mokinius skatinti dalyvauti olimpiadose – juk tai būdas pasitikrinti, kurioje srityje vaikas stiprus, o kur žinių dar trūksta.

Šiais mokslo metais Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba organizavo 23 dalykines olimpiadas ir konkursus. Renginiuose dalyvavo 659 savivaldybės ugdymo įstaigų mokiniai. Olimpiadų rajono etape 148 mokiniai pelnė prizines (I–III) vietas. Net 32 mokiniai pelnė ne vienos olimpiados ar konkurso prizininko vardą. Dalis gabiausiųjų savo jėgas bandė regioniniuose ir respublikiniuose olimpiadų etapuose.

Didžiausią apdovanojimų „kraitį“ susikrovė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos II b klasės mokinė Nida Jugulytė. Ji apdovanojimus susižėrė net 8 olimpiadose. 5 olimpiadų nugalėtojas Emilijus Žilinskas taip pat yra Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos II b klasės mokinys. Keturių olimpiadų nugalėtojais tapo Justas Tvarijonas, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos mokinys, ir Jogilė Einorytė, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinė.

Abiturientai gimnazistai Šarūnas Kairaitis, Martynas Survila ir Dominykas Tunaitis laimėjo trijose olimpiadose. Jų būrį, taip pat nugalėję trijose olimpiadose, papildo Augustė Skačelytė ir Raminta Urbonavičiūtė iš Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Paulina Družaitė iš Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos bei Kasparas Valauskas, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinys. Net 21 mokinys laimėjo po 2 apdovanojimus. Visiems olimpiadų ir konkursų prizininkams bus įteiktos padėkos ir simbolinės dovanėlės.

Gražios ir prasmingos artėjančios vasaros!

   2015 m. gegužės 20 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jurgita Trifeldienė ir Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos valdybos pirmininkas Stanislovas Rugaitis pasirašė sutartį dėl mokymų organizavimo vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą projektą ,,Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos narių institucinių gebėjimų stiprinimas‘‘

   2015 m. gegužės 18 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto klausytojų meninių darbų paroda ,,Čia ir dabar". Parodoje eksponuojami Aldonos Ramanauskienės, Zitos Jurgelionienės, Reginos Baltrūnienės, Zinaidos Tumėnienės, Gėnės Naujokienės darbai.

    Kviečiame aplankyti parodą.

                                                           

     2015 m. gegužės 20, 21 ir 26-28 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyksta Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai teismo įpareigotiems asmenims. Tarnyba kursus organizuoja vykdydama Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-107 patvirtintą ,,Įpareigojimo išklausyti Bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašą‘‘. Kursus, kurių tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius, bendravimo su vaikais įgūdžius – veda tarnyboje dirbantys specialistai.

 

     2015 m. gegužės 5 d. tarnyboje vyko seminaras „Plastilinografija. Vaikų meninis ugdymas“, kurį vedė Dovilė Ūsaitė, UAB „Imsema“ vadybininkė. Seminaro dalyviai  susipažino  su plastilinografijos technika, plastilino rūšimis ir jų panaudojimo galimybėmis. Praktinio užsiėmimo metu - kurdami asmeninius darbelius - renginio klausytojai išbandė vaikų meniniam ugdymui skirtas priemones.