2015 m. balandžio–birželio mėn. Tarnyboje buvo vykdoma terapinių užsiėmimų programa „Saugus kelias namo“. Programoje dalyvavo 7 Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų auklėtiniai.

        Gyvenimiška patirtis rodo, kad vaikai augantys globos namuose – viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių, o sėkmingai visuomenėje gali veikti tik tie, kurie turi tinkamus socialinius įgūdžius. Šia programa buvo siekiama, jog vaikai geriau pažintų save, gebėtų valdyti savo jausmus, sustiprintų pasitikėjimą savimi ir išmoktų tinkamai elgtis konfliktinėse situacijose.

         Užsiėmimus vedė Violeta Sabanskienė, psichologė, ir Agnė Gadeckienė, socialinė pedagogė.   

                                                                                            


        Birželio 9 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko mokymai Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos nariams „Kupiškio rajono NVO koalicijos narių institucinių gebėjimų stiprinimas. Bendradarbiavimo su rajono savivaldybės institucijomis principai ir jų įgyvendinimo praktika“. Mokymų lektorius – Rytis Jokubauskas, NVO teisės instituto valdybos pirmininkas, advokatas.

 

 

                                                            

       Birželio 4 dieną  Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko Kupiškio rajono Nevyriausybinių Organizacijų Koalicijos projekto „Kupiškio rajono NVO koalicijos narių institucinių gebėjimų stiprinimas“ mokymai „Projektų ruošimo praktika ir finansavimo šaltinių paieška“. Mokymus vedė ir savo žiniomis dalinosi Aurelija Olendraitė, NVO teisės instituto direktorė. 

          Birželio 8 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras-pasitarimas „Mokyklos bendrojo ugdymo plano rengimas“.  Jame dalyvavao rajono mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Seminaro-pasitarimo metu aptarti Bendrojo ugdymo plano sudarymo principai, pristatytos naujovės. Seminarą-pasitarimą vedė Rimutė Balzarevičienė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyresnioji specialistė, Jurgita Treifeldienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, Laima Kilkuvienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė.

                                                              

     Gegužės 12 ir 25 dienomis Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko dviejų dienų seminaras tema „Svarbiausi atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos bei ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo aspektai ugdytojams“. Seminarą vedė Birutė Šinkūnaitė, Panevėžio pedagogų švietimo centro metodininkė-konsultantė. Seminaras skirtas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams.