2017 m. sausio 24 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje prasidėjo 18 ak. val. seminaras „Pamokos stebėjimas ir vertinimas“. Seminarą vedė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas. Seminare dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai. Kitas susitikimas kovo mėn.                                                                                                                  

      2016 m gruodžio 1 d. Kupiškyje organizuojama konferencija „Gailestingumo žinios švyturiai Panevėžio vyskupijos 90-metėje istorijoje“. Pradžia 9 val. Šv. Mišiomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. 11 val. konferencijos atidarymas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro didžiojoje salėje. Dalyvių registracija nuo 10.30 val.

       2016 m. lapkričio 3 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Programos „eTwinning“nauda mokyklai“. Lektorė – Larisa Tichonova, Pandėlio gimnazijos mokytoja metodininkė, programos „eTwinning“ ambasadorė Panevėžio regione. Seminaro metu buvo pristatyta „eTwinning“ projektų geroji patirtis, darbo grupėse metu mokėsi kurti „eTwinning“ projektą ir jį užregistruoti. Susipažino su IKT įrankiais projektinėje veikloje.

                   

       Lapkričio 3–4 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko Ugdymo plėtotės centro organizuotas seminaras pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse: galimybės, būdai, priemonės“, kurio tikslas padėti mokytojui prasmingai kurti ir sėkmingai įgyvendinti lietuvių kalbos ugdomąsias veiklas.                                                                                                                                  

        Spalio 26 d. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko pirmoji šiais mokslo metais muzikos olimpiada. Nors dalyvių ir nedaug, tačiau ši olimpiada jauniesiems talentams suteikė galimybę pristatyti savo kūrybą ir išbandyti save. Mokiniai pristatė savo autorinius kūrinius, dainavo kitų atlikėjų kūrybą, solfedžiavo, plojo ritmą ir atliko teorinį testą. Vyresniųjų grupėje šauniai pasirodė gimnazistė Dominyka Malinauskaitė, o jaunesniųjų – Povilo Matulionio progimnazijos septintokė Martyna Valaitytė. Šios dvi merginos lapkričio 26 d. dalyvaus respublikinėje muzikos olimpiadoje Klaipėdoje.