Patvirtintas Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašas

    Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ADV-413 „Dėl Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašą. Šio sąrašo specialybių studentams yra galimybė gauti finansinę paramą. 

Dokumentai pridedami:

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS „DĖL KUPIŠKIO MIESTUI IR RAJONUI REIKALINGŲ DARBUOTOJŲ SPECIALYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

STUDENTŲ RĖMIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

     Vasario 18 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų Vaiko gerovės komisijų  nariams ,,Ankstyvosios intervencijos modelis (AIM) ir S.M.A.R.T. vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankis“. Seminare pristatytas modelis, kuris parengtas naudojantis gerąja Norvegijos, Estijos ir Didžiosios Britanijos patirtimi, taip pat vadovaujantis JT Vaiko teisių konvencijos nuostatomis, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu bei Lietuvos savivaldybėse veikiančia gerąja vaiko gerovės bei šeimų pagalbos praktika.

    Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Ankstyvosios intervencijos modeliu, naudojant praktinį įrankį – Vaiko gerovės rizikos veiksnių vertinimo metodiką (S.M.A.R.T. tėvystė).  Seminaro dalyviams Kompiuterių salėje buvo sudaryta galimybė praktiškai įvertinti pasirinktą konkretaus vaiko atvejį -  dalyviai identifikavo ankstyvąsias rizikas vaiko gerovei, vertino vaiko bei šeimos apsaugos faktorius, susipažino su pagalbos plano vaikui ir šeimai rengimu.

    Seminaro lektorės – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė Violeta Sabanskienė, socialinė pedagogė Agnė Gadeckienė. Seminare dalyvavo ir apie savo  darbo  specifiką kalbėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistas Julius Panka.

 

     Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba kartu su Kupiškio rajono savivaldybe teikė paraišką projektui "Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimas 2018 metais", kurį organizavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Laimėjus projektą įsteigti du Vaikų dienos centrai (VDC). Gruodžio 3 d. VDC veiklą pradėjo Kupiškio rajono Alizavos ir Šimonių seniūnijose. Centrus lanko 24 Šimonių pagrindinės ir Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai. Vaikų dienos centrai įsikūrė šių mokyklų patalpose. Centruose vaikai turės galimybė paruošti pamokas, užsiimti įvairia naudinga veikla, bus teikiamos psichologo, socialinio pedagogo paslaugos, užtikrintas vaikų maitinimas. Iš projekto lėšų Centrai aprūpinta būtiniausiais baldais, buitine technika, kompiuteriais, žaidimais, knygomis.

      Lapkričio 11 d. ir gruodžio 18 d. Alizavos ir Šimonių vaikų dienos centruose vyko edukacinės pamokos "Kalėdinis atvirukas" ir "Kalėdinis žaisliukas". Pamokas vedė Kupiškio etnografinio muziejaus specialistė Kristina Jokimienė. Pamokos metu vaikai modeliavo,  klijavo ir nuoširdžiai džiaugėsi savo darbų rezultatais - nuostabiais atvirukais ir kalėdiniais žaisliukais.

     2018 m. gruodžio 14 d. 10.30 val. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vitražų salėje vyks dvasingumui skirta IV tarptautinė mokslinė konferencija "Popiežių vizitų svarba katalikų Bažnyčiai ir visuomenei Lietuvoje". Konferencija prasidės 9.00 val. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje šv. Mišiomis.