PATARIMAI TĖVAMS, AUGINANTIEMS PERNELYG AKTYVŲ, SUNKIAI SUSIKAUPIANTĮ VAIKĄ

 

 

Vaikui mokantis nuotoliniu būdu padėkite jam susidaryti tikslią dienotvarkę. Jei esate namuose kartu su vaiku (pvz., dirbate nuotoliniu būdu), patys kaip tėvai laikykitės kasdieninės struktūros, tai padės vaikui sekti rutiną, atliekamas veiklas. Stenkitės sukurti tokią mokymosi aplinką, kad joje būtų kuo mažiau vaiką blaškančių dirgiklių.     

Mokantis pratinkite vaiką išlikti prie užduoties ir pabaigti pradėtą darbą.

Orientuokitės į trumpų užduočių atlikimą ir siekite, kad vaikas jas užbaigtų.

Ilgesnes ir sudėtingas užduotis mokykite suskaidyti dalimis arba padėkite susidaryti užduočių atlikimo planą.

Aptarkite užduoties atlikimo laiką su vaiku (gal jam patiks naudotis laikmačiu).

Tarp užduočių atlikimo leiskite vaikui daryti pertraukėles, per kurias vaikas galėtų pajudėti ir užsiimti jam patinkančia veikla.

Kaitaliokite užduočių pobūdį (tai leis ilgiau išlaikyti dėmesį, galbūt rečiau reikės daryti pertraukėles).

Pratinkite pasitikrinti, ar teisingai atliko užduotį, skirdami tam laiko.

Paskatinkite už pastebėtas ir ištaisytas klaidas.

Pagirkite po atliktos užduoties, konkrečiai nurodydami, už ką giriate.

Karantino metu psichologas konsultuoja vaikus, tėvus. mokytojus tel. 8 692 30271, el. p Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PATVIRTINTA

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos

l. e. direktoriaus pareigas

2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-10

 

 

KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

 

ŠVIETIMO PAGALBO TEIKIMO NUOTOLINIU BŪDU MOKYKLOMS, MOKYTOJAMS, MOKINIAMS, JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu būdu mokykloms, mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato švietimo pagalbos teikimą nuotoliniu būdu mokykloms, mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) tvarkos aprašą Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje (toliau – Tarnyba).

2. Švietimo pagalbą nuotoliniu būdu teikia visi Tarnybos darbuotojai.

 

II SKYRIUS

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS

 

3. Tarnybos pedagoginiai darbuotojai mokyklas, mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja, informuoja tel. 8 686 25863, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

4. Mokytojai, kurie individualiai ar bendradarbiaudami su metodinio būrelio nariais yra parengę (ar parengs) dėstomam dalykui metodinę priemonę, tinkamą naudoti nuotoliniam mokymui ir pateiks tarnybos metodininkui, gauna pažymą apie metodinę veiklą.

5. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta nuotoliniu būdu

6. Dalykinės olimpiados ir kiti renginiai mokiniams vyksta nuotoliniu būdu arba bus vykdomi pasibaigus karantinui.

7. Karantino laikotarpiu specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas neatliekamas.

8. Tarnybos socialinis pedagogas, logopedas ir specialusis pedagogas, sutinkant tėvams (globėjams, rūpintojams), individualią pagalbą teikia nuotoliniu būdu, t. y. el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Messenger, Viber.  

9. Tarnybos pagalbos mokiniui specialistai rengia rekomendacijas vaikų/mokinių auklėjimo, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo ir kt. aktualiais klausimais, jas talpina įstaigos internetiniame puslapyje www.kupiskiopmmmc.lt ir facebook paskyroje https://www.facebook.com/Kupiskiospt/.

10. Tarnybos pagalbos mokiniui specialistų konsultacijoms registracija vyksta tel.: psichologo – 8 692 30271, socialinio pedagogo – 8 617 26929, specialiojo pedagogo – 8 617 64479, logopedo – 8 616 20088, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

11. Psichologo konsultacijos nepilnamečiams asmenims teikiamos pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką skenuotą ar fotografuotą sutikimą. Sutikimą siųsti el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba adresu: Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybai Vilniaus g. 8, 40114 Kupiškis.

12. Tarnybos darbuotojų darbo vieta gali būti Tarnybos patalpos ar kita vieta, kuri atitinka darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Šis Aprašas privalomos visiems Tarnybos darbuotojams. Su šiuo Aprašu bei jo pakeitimais pasirašytinai supažindinami ir įsipareigoja jų laikytis.

14. Tarnyba turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šį Aprašą.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA TELEFONU:

 

Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

Jaunimo linija
Budi savanoriai konsultantai

8 800 28888

I-VII
visą parą

Vaikų linija
Budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111

I-VII
11:00 - 21:00

Linija Doverija (parama teikiama rusų kalba)
Budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui.

8 800 77277

I-V
16.00 - 20.00

Pagalbos moterims linija
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai

8 800 66366

I-V
10:00 - 21:00

Vilties linija
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai

116 123

I-VII
visą parą

Tėvų linija

8 800 900 12

darbo dienomis

11.00 – 13.00 val.

17.00 – 21.00 val.

Sidabrinė linija senjorams

8 800 800 20

Daugiau informacijos:

https://www.sidabrinelinija.lt/

 


EMOCINĖ PARAMA INTERNETU:

 

„Vaikų linija“

„Klausučio šalis“

Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt

Atsako per 2dienas

„Jaunimo linija“

Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.jaunimolinija.lt/internetas

Atsako per 2 dienas

„Vilties linija“

Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arba  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atsako per 3 darbo dienas

„Pagalbos moterims linija“

Rašyti el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atsako per 3 dienas

KONSULTACIJOS DĖL KORONA VIRUSO:

Pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

NVSC „Karštoji linija“

8 618 799 84

8 616 945 62

I-VII
visą parą

Korona viruso trumpasis numeris

1808

I-VII
visą parą, nemokamai

 

10 patarimų mokiniams mokantis nuotoliniu būdu

1.Stebėk klasės auklėtojos, mokytojų nurodymus per elektroninį dienyną.

2.Susiplanuok mokymosi ir laisvalaikio dienotvarkę.

3.Būk atsargus internete.

4.Dėl pastebėtų ar patirtų patyčių gali kreiptis į socialinę pedagogę, psichologę.

5.Jeigu neramu ar nori pasikalbėti gali skambinti klasės auklėtojai, socialinei pedagogei, psichologei taip pat gali skambinti nemokamu vaikų linijos pagalbos telefonu

 

116 111 kasdien nuo 11 iki 23 val., rašyti į vaikų liniją el. laišką.

 

6.Prašyk mamos, tėčio, brolio, sesės pagalbos.

7.Būk aktyvus: sportuok su šeima, šok, dainuok, nepamiršk klausytis muzikos, piešti, pažiūrėk filmą, perskaityk knygą.

8.Nevėluok atlikti mokytojų skirtas užduotis.

9.Saugok savo ir kitų sveikatą, būk atsakingas.

10.Iškilus problemoms, iš karto ieškok pagalbos:

 

  

 

Remiantis Kupiškio rajono savivaldybės mero 2020 m. kovo 13 d. potvarkiu Nr. MV-11 „Dėl kultūros ir švietimo įstaigų veiklos organizavimo 2020 m. kovo 16-27 dienomis“, 2020 m. kovo 16-27 dienomis Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai dirbs nuotoliniu būdu.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vaikų dienos centrai Šimonių ir Alizavos seniunijose 2020 m. kovo 16-27 d. nedirbs.


Darbuotojų kontaktai:

Laima Kilkuvienė 8-616-20088

Daiva Kurulienė 8-617-26929

Ligita Stapulionienė 8-615-32502

Būkite sveiki!