Vasario 18 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų Vaiko gerovės komisijų  nariams ,,Ankstyvosios intervencijos modelis (AIM) ir S.M.A.R.T. vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankis“. Seminare pristatytas modelis, kuris parengtas naudojantis gerąja Norvegijos, Estijos ir Didžiosios Britanijos patirtimi, taip pat vadovaujantis JT Vaiko teisių konvencijos nuostatomis, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu bei Lietuvos savivaldybėse veikiančia gerąja vaiko gerovės bei šeimų pagalbos praktika.

    Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Ankstyvosios intervencijos modeliu, naudojant praktinį įrankį – Vaiko gerovės rizikos veiksnių vertinimo metodiką (S.M.A.R.T. tėvystė).  Seminaro dalyviams Kompiuterių salėje buvo sudaryta galimybė praktiškai įvertinti pasirinktą konkretaus vaiko atvejį -  dalyviai identifikavo ankstyvąsias rizikas vaiko gerovei, vertino vaiko bei šeimos apsaugos faktorius, susipažino su pagalbos plano vaikui ir šeimai rengimu.

    Seminaro lektorės – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė Violeta Sabanskienė, socialinė pedagogė Agnė Gadeckienė. Seminare dalyvavo ir apie savo  darbo  specifiką kalbėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistas Julius Panka.