Sausio 23 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, mokytojų padėjėjų metodinio būrelio pasitarimas. Jame dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr, specialistė Irena Mockuvienė. Pasitarimo metu buvo aptartos  2017 metų veiklos, gerąja patirtimi dalinosi logopedės Eglė Čibiraitė-Mištolienė, Laura Vaičekonytė ir Solveiga Puišienė, specialioji pedagogė Vita Strumskytė-Giedrienė.