Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba nuo 2018 m. sausio 2 d. pradeda įgyvendinti Ankstyvosios intervencijos programą. Ši programa vykdoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Jauni asmenys lanko šios programos užsiėmimus teismo  ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančioms institucijoms paskyrus administracinio poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

           Ankstyvosios intervencijos programa skirta jauniems 14–21 metų amžiaus asmenims, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus. Sudaromos paauglių ir jaunuolių grupės. Grupinių užsiėmimų trukmė – 8 val. (4 užsiėmimai po 2 val.). Programos dalyviai skatinami vertinti bei suvokti psichoaktyvių medžiagų vartojimo riziką, mokomi įveikti sunkumus ir problemas, kylančias dėl minėtų  medžiagų vartojimo.

                      Registracija vykdoma telefonu  (8 459) 35144.