2017 m. gruodžio 1 d. Kupiškyje vyko konferencija  „Pašaukimo šventumui išsipildymas lietuvių tautoje“. Konferencijos dalyvius sveikino Kupiškio kultūros centro kamerinis choras „Cantus vita“ (vadovas –  Marijanas Remeikis), Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas  dekanas kun. mgr. Mindaugas Kučinskas, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė.

       Konferencijos metu pranešimus skaitė: Dr. Aldona Vasiliauskienė („Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija“), S. Viktorija Plečkaitytė MVC (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos (popiežiaus teisių) vienuolijos vyriausioji vadovė)), Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, dr. mons. Algirdas Jurevičius;  Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos rektorius teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS; Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos  klebonas, Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) ir Panemunio Švč. Trejybės parapijų administratorius lic. kun. Albertas Kasperavičius;  Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos vikaras lic. kun. Nerijus Pipiras; Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos  vikaras mgr. kun. Renatas Švenčionis, Vyr. mokytoja Vaida Sarapienė (Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla - daugiafunkcinis centras), Vilma Petrulevičienė (Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė).