2017 m. kovo 2 d. švietimo pagalbos tarnyboje lankėsi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistės. Susitikime dalyvavo Kupiškio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Susitikimo metu aptartas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų (aklųjų ir silpnaregių) ankstyvas atpažinimas, jų ugdymo galimybės.