2016 m. lapkričio 3 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Programos „eTwinning“nauda mokyklai“. Lektorė – Larisa Tichonova, Pandėlio gimnazijos mokytoja metodininkė, programos „eTwinning“ ambasadorė Panevėžio regione. Seminaro metu buvo pristatyta „eTwinning“ projektų geroji patirtis, darbo grupėse metu mokėsi kurti „eTwinning“ projektą ir jį užregistruoti. Susipažino su IKT įrankiais projektinėje veikloje.