Šių metų kovo 22 d. į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą rinkosi rajono savivaldybės institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai. Jie dalyvavo seminare „Ikimokyklinio ugdymo programos tobulinimas, vadovaujantis Pasiekimu aprašu“. Seminarą vedė Daina Murauskienė, Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktorė ir Ramutė Skrickienė, Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė. Jo metu dalyviai sužinojo kaip pakoreguoti ir patobulinti savo įstaigos programą, kaip vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ patikslinti vaikų ugdymosi rezultatus įstaigų ikimokyklinio ugdymo programose. Buvo siūlomos idėjos, kaip sisteminti vaikų pasiekimus, pasirinkti aiškesnę programos struktūrą.