2015 m. balandžio 27 d. švietimo pagalbos tarnyboje vyko paskaita ,,Vaiko iki 2-jų metų raidos ir priežiūros ypatumai", skirta socialiai jautrių šeimų atstovams. Paskaitoje dalyvavo mamos - Kupiškio rajono savivaldybės Šimonių, Alizavos ir Skapiškio seniūnijų gyventojos. Paskaitą skaitė Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos pagalbos mokiniui specialistės. 

                                                                                                               

     2015 m. balandžio 16 d. rajono švietimo įstaigų vadovai ir už gaisrinę saugą atsakingi asmenys dalyvavo seminare „Gaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimas švietimo įstaigose“. Seminarą vedė Gintautas Žemaitis, UAB „SDG“ konsultantas. Seminaro metu dalyviai supažindinti su gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įstaigoje ypatumais, gaisrų gesinimo organizavimo ir gesinimo įrangos naudojimo tvarka, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus ir kt.

                                                                                            

 

    Mokytis niekada nevėlu - byloja liaudies išmintis. Kupiškio Trečiojo Amžiaus Universiteto (TAU) nariai tai puikiai žino. Mokytis naudotis kompiuteriu ir pažinti interneto platybes tikrai niekada nevėlu. Tuo įsitikinusi kompiuterinio raštingumo mokymus pagyvenusiems žmonėms oreganizuojanti Kupiškio r. švietimo pagalbos metodininikė, Kupiškio TAU kompiuterinio raštingumo fakulteto dekanė Aušra Vapšienė. Tiek Lietuvoje, tiek Kupiškyje gyvenanatys senjorai pradeda pažinti virtualų pasaulį, kuris įgauna didžiulį pagreitį.

    Senjorai taip pat turi galimybę artimiau susipažinti su kompiuteriu. Užsiėmimių metu, senjorai mokomi dirbti kompiuteriu, naršyti internete, susikurti elektroninio pašto dėžutę, naudotis populiariomis programomis WORD ir SKYPE, kad galėtų nemokamai kalbėti su draugais bei artimaisiais, anūkais, gyvenančiais užsienyje. Džiugu, jog senjorai domisi galimybe išmokti kompiuterinio raštingumo pradmenų, kitų šiuolaikinio pasaulio "gudrybių". Sudarytos net 4 grupės morinčių mokytis: nuo predadančiųjų iki pažengusiųjų.

     "Kuo daugiau senjorai turės veiklos, tuo mažiau jiems liks laiko galvoti apie ligas ir sirgti"

                                                                                              

    2015 m. balandžio 16 d. Tarnyboje vyko viešoji konsultacija, kurioje dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo cetro Specialiojo ugdymo skyriaus vedėja Dalia Taurienė ir Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus specialistė Jūratė Maskoliūnienė bei rajono ugdymo įstaigų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. LASUC specialistės konsultavo mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, sutrikusios regos mokinių ugdymo klausimais, pristatė metodinę literatūrą, technines priemones. Atliko sutrikusios regos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.

                                                                                             

     2015 m. balandžio 14 d. Tarnyboje vyko seminaras „Vaikų turizmo renginių organizavimas“, kurį vedė Vida Daublienė, UAB „SDG“ Panevėžio skyriaus konsultantė, ir Laura Kaminskaitė, UAB SDG  Panevėžio skyriaus direktorė. Seminaro dalyviai išklausė mokymų programą švietimo įstaigose dirbantiems turizmo renginių vadovams (klasių/grupių auklėtojams, mokytojams, treneriams, organizuojantiems vaikų išvykas į renginius, varžybas; žygius, ekskursijas ir pan.): vaikų turizmo organizavimo bendrieji principai, turizmo renginių organizavimo tvarka, programų ruošimas ir metodika, saugaus eismo taisyklės ir kt.