2015 m. gegužės 20, 21 ir 26-28 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyksta Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai teismo įpareigotiems asmenims. Tarnyba kursus organizuoja vykdydama Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-107 patvirtintą ,,Įpareigojimo išklausyti Bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašą‘‘. Kursus, kurių tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius, bendravimo su vaikais įgūdžius – veda tarnyboje dirbantys specialistai.

   2015 m. gegužės 18 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje atidaryta Kupiškio trečiojo amžiaus universiteto klausytojų meninių darbų paroda ,,Čia ir dabar". Parodoje eksponuojami Aldonos Ramanauskienės, Zitos Jurgelionienės, Reginos Baltrūnienės, Zinaidos Tumėnienės, Gėnės Naujokienės darbai.

    Kviečiame aplankyti parodą.

                                                           

     2015 m. balandžio 27 d. švietimo pagalbos tarnyboje vyko paskaita ,,Vaiko iki 2-jų metų raidos ir priežiūros ypatumai", skirta socialiai jautrių šeimų atstovams. Paskaitoje dalyvavo mamos - Kupiškio rajono savivaldybės Šimonių, Alizavos ir Skapiškio seniūnijų gyventojos. Paskaitą skaitė Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos pagalbos mokiniui specialistės. 

                                                                                                               

 

     2015 m. gegužės 5 d. tarnyboje vyko seminaras „Plastilinografija. Vaikų meninis ugdymas“, kurį vedė Dovilė Ūsaitė, UAB „Imsema“ vadybininkė. Seminaro dalyviai  susipažino  su plastilinografijos technika, plastilino rūšimis ir jų panaudojimo galimybėmis. Praktinio užsiėmimo metu - kurdami asmeninius darbelius - renginio klausytojai išbandė vaikų meniniam ugdymui skirtas priemones. 

                                                                                                                          

     2015 m. balandžio 16 d. rajono švietimo įstaigų vadovai ir už gaisrinę saugą atsakingi asmenys dalyvavo seminare „Gaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimas švietimo įstaigose“. Seminarą vedė Gintautas Žemaitis, UAB „SDG“ konsultantas. Seminaro metu dalyviai supažindinti su gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įstaigoje ypatumais, gaisrų gesinimo organizavimo ir gesinimo įrangos naudojimo tvarka, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus ir kt.