Mokytis niekada nevėlu - byloja liaudies išmintis. Kupiškio Trečiojo Amžiaus Universiteto (TAU) nariai tai puikiai žino. Mokytis naudotis kompiuteriu ir pažinti interneto platybes tikrai niekada nevėlu. Tuo įsitikinusi kompiuterinio raštingumo mokymus pagyvenusiems žmonėms oreganizuojanti Kupiškio r. švietimo pagalbos metodininikė, Kupiškio TAU kompiuterinio raštingumo fakulteto dekanė Aušra Vapšienė. Tiek Lietuvoje, tiek Kupiškyje gyvenanatys senjorai pradeda pažinti virtualų pasaulį, kuris įgauna didžiulį pagreitį.

    Senjorai taip pat turi galimybę artimiau susipažinti su kompiuteriu. Užsiėmimių metu, senjorai mokomi dirbti kompiuteriu, naršyti internete, susikurti elektroninio pašto dėžutę, naudotis populiariomis programomis WORD ir SKYPE, kad galėtų nemokamai kalbėti su draugais bei artimaisiais, anūkais, gyvenančiais užsienyje. Džiugu, jog senjorai domisi galimybe išmokti kompiuterinio raštingumo pradmenų, kitų šiuolaikinio pasaulio "gudrybių". Sudarytos net 4 grupės morinčių mokytis: nuo predadančiųjų iki pažengusiųjų.

     "Kuo daugiau senjorai turės veiklos, tuo mažiau jiems liks laiko galvoti apie ligas ir sirgti"

                                                                                              

     2015 m. balandžio 14 d. Tarnyboje vyko seminaras „Vaikų turizmo renginių organizavimas“, kurį vedė Vida Daublienė, UAB „SDG“ Panevėžio skyriaus konsultantė, ir Laura Kaminskaitė, UAB SDG  Panevėžio skyriaus direktorė. Seminaro dalyviai išklausė mokymų programą švietimo įstaigose dirbantiems turizmo renginių vadovams (klasių/grupių auklėtojams, mokytojams, treneriams, organizuojantiems vaikų išvykas į renginius, varžybas; žygius, ekskursijas ir pan.): vaikų turizmo organizavimo bendrieji principai, turizmo renginių organizavimo tvarka, programų ruošimas ir metodika, saugaus eismo taisyklės ir kt.

   

   2015 m. balandžio 8 dieną Tarnyboje vyko seminaras įstaigų vadovams, už viešuosius pirkimus atsakingiems asmenims ,,Įstaigos lėšų valdymas: viešieji pirkimai“. Seminarą vedė Tomas Seikalis, advokato padėjėjas. Seminaro metu klausytojai buvo supažindinti su VP įstatymo pakeitimais, analizavo pirkimų organizavimo ir dokumentų rengimo ypatumus. Daugiausia dėmesio skirta  mažos vertės pirkimų vykdymo aktualijoms aptarti.  

                                                                                   

     2015 m. balandžio 9 d. vyko seminaras - pasitarimas standartizuotų testų vykdymo mokyklose organizatoriams "Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas taikant standartizuotus vertinimo įrankius". Seminarą vedė Rimutė Balzarevičienė, Kupiškio rajono savivaldybės administacijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. 

                                                                             

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko 40 val. trukmės „Kompiuterinio raštingumo (technologinė dali) kursai“. Kursus baigė 21 klausytojas. Kursų dalyviai įgijo kompetencijas, numatytas „Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms“, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.