PATARIMAI MOKYTOJAMS, KAIP IŠGYVENTI KARANTINO LAIKOTARPIU DIRBANT NUOTOLINIU BŪDU

  

1. Nepaskęskite informacijos sraute:

 • ■ Atnaujinkite žinias ne dažniau kaip 2 kartus per dieną.
 • ■ Sekite pranešimus apie tai, kokių praktinių žingsnių turėtumėte imtis, kad apsaugumėte nuo viruso save ir artimuosius.

 • ■ Kliaukitės informacija tik iš patikimų šaltinių.

 •  
 • 2. Padėkite suvaldyti stresą:
 • ■ Pasirūpinkite pagrindiniais savo poreikiais.

 • ■ Būkite atidūs savo jausmams, neignoruokite, neslopinkite jų.

 • ■ Pasistenkite, kiek tai įmanoma, išlaikyti turimus socialinius kontaktus (elektroninų priemonių pagalba, telefonu).

 • ■ Išlaikykite kuo daugiau įprastų dalykų – ritualų, kurie šeimoje jums yra įprasti (tai padeda visiems pasijusti saugiau).

 • ■ Saugokite save ir rūpinkitės kitais pagal galimybes.

 • ■ Nesistenkite slopinti nerimo rūkydami, vartodami alkoholį ar kitas psichoaktyvias medžiagas.

 • ■ Stabdykite save, jei vaizduotė ima kurti baisius ateities scenarijus.

 • ■ Esant galimybei, keiskite aplinką ir veiklas.

 •  
 • 3. Raskite tinkamiausią streso įveikos būdą:
 • ■ Fiziniai pratimai.

 • ■ Pasivaikščiojimai lauke, parke, prie vandens telkinio (rinkitės, kur mažai žmonių).

 • ■ Meditacija, joga, releksacija.

 • Kvėpavimo pratimai.

 • ■ Mobilios programėlės RAMU, PAGALBA SAU (įdiekite sau).

 •  
 • 4. Jei dirbate iš namų, stenkitės pasinaudoti šiais patarimais:
 • ■ Išlaikykite kasdienę rutiną (tai padeda tvarkytis su nerimu).

 • ■ Susidėliokite karantino dienotvarkę: numatykite, kada kelsitės, pusryčiausite, dirbsite, pietausite, tvarkysitės namuose, skirsite laiko bendrai šeimos veiklai; nepamirškite asmeninio laiko, poilsio sau; išlaikykite įprastą miego laiką.

 • ■ Vieną namų vietą paverskite darbo vieta.

 • ■ Darbo metu susitelkite tik į darbines užduotis.

 • ■ Laikykitės darbo ir poilsio režimo.

 • ■ Konsultuokitės su kolegomis. Esant poreikiui, tarkitės dėl išmaniųjų technologijų naudojimo.

 • ■ Būkite pagarbūs kolegų rūpesčiams ir jų baimėms.

 • ■ Atraskite nuotolinio darbo privalumą.

 • ■ Ugdykite bendruomeniškumą (padėkite, jei galite; nepalikite vieno su bėda ir pan.).

 • ■ Raminkite save – šis sudėtingas ir nelengvas karantino periodas tikrai baigsis.

 

                  Kaip teigia vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys, „Turime išmokti galvoti ir sakyti, kad išgyvensime, kad mums pavyks. Bus visokių istorijų, bet dirbsime, puikiai suvokdami, kad nebus lengva, bet stengsimės. Gyvenome lengviau, dabar teks sunkiai dirbti, bet išgyvensime“.

 

ATSIPALAIDAVIMO PRATIMAS

Tam, kad karantinas nekeltų streso, psichologas prof. dr. Gediminas Navaitis siūlo atlikti atsipalaidavimo pratimą.

Tereikia pasirūpinti, kad bent 5–7 minutes jūsų netrukdytų telefono skambučiai ir kiti svarbūs reikalai. Tų minučių metu ramiai gulėdami ar sėdėdami užsimerkite ir mintyse stebėkite dėmesio judėjimą. Jūsų dėmesys gali nukrypti į aplinką: garsus už lango, skersvėjį, šviesą ir kt., kūno pojūčius: kvėpavimą, pulsą, ar į tai, kas vyksta galvoje: mintis, prisiminimus, vaizdinius.

Jūsų užduotis paprasta – įsivaizduokite, kad esate tylos ir ramybės centre ir iš ten stebite dėmesio judėjimą.

Šio proceso nestabdykite, negreitinkite, vien tik stebėkite. Jei atrodo, kad dėmesys išlieka ilgiau nukreiptas, pavyzdžiui, į praėjusios vasaros prisiminimą, pasakykite sau: „Vis dar galvoju apie tą prisiminimą“ ir nieko daugiau. Nereikia bandyti ko nors sau įteigti, užtenka tik stebėti.

Psichologas pastebi, kad baigus pratimą dažnai nustembama, kiek daug minčių, pojūčių, vaizdų pralekia. Pastebimas ir dar vienas dalykas – visa tai vyko vis lėčiau, protas rimo. Tai liudija, kad net kelios pratimo atlikimo minutės ramina. Taip nutinka todėl, kad nesutelkus dėmesio į ką nors konkretaus, aktyviau veikia smegenų dalys, atsakingos už vaizdinius. Todėl bent keliolika minučių per dieną nieko neveikti yra naudinga.

Tai primena, kad žmogus nėra vien tik tikslingai veikianti mašina ir kad laisvalaikis neprivalo pavirsti saviugdos, prasmingos ir naudingos veiklos laiku, tai gali būti tiesiog laisvalaikiu. Darbingo gyvenimo kaitaliojimas su ramybe ir atsipalaidavimu neišjungia mūsų pasąmonės, kuri tarsi nuobodaus neveiklumo metu, ieško ir vėliau mums pasiūlo netikėtus sprendimus bei naują požiūrį.

Labai tikėtina, kad susitaikius su apribojimais ir ramiai laukiant karantino pabaigos, sulauksime naujų dalykų, pasijusime energingesni ir žvalesni. Tie, kurie sekins save kovoje su nuoboduliu ar baime, prisimins šitą laiką kaip siaubingą. Gal geriau rinktis pozityvesnę galimybę, – svarsto psichologas.


Informaciją parengė

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė Violeta Sabanskienė

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje veikia „Karštoji linija“, tel. 8 686 25863

Tėvams, auginantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, teikiama visapusiška švietimo pagalbą:

 

*specialioji pedagoginė (konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais);

 

*psichologinė (konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais);

 •  
 • *socialinė pedagoginė (konsultuoja sprendžiant ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas).

“Karštosios linijos” darbo laikas: I-V 8.00-17.00 val. kontaktai: tel. 8 686 25863

el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PATVIRTINTA

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos

l. e. direktoriaus pareigas

2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-10

 

 

KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

 

ŠVIETIMO PAGALBO TEIKIMO NUOTOLINIU BŪDU MOKYKLOMS, MOKYTOJAMS, MOKINIAMS, JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu būdu mokykloms, mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato švietimo pagalbos teikimą nuotoliniu būdu mokykloms, mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) tvarkos aprašą Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje (toliau – Tarnyba).

2. Švietimo pagalbą nuotoliniu būdu teikia visi Tarnybos darbuotojai.

 

II SKYRIUS

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS

 

3. Tarnybos pedagoginiai darbuotojai mokyklas, mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja, informuoja tel. 8 686 25863, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

4. Mokytojai, kurie individualiai ar bendradarbiaudami su metodinio būrelio nariais yra parengę (ar parengs) dėstomam dalykui metodinę priemonę, tinkamą naudoti nuotoliniam mokymui ir pateiks tarnybos metodininkui, gauna pažymą apie metodinę veiklą.

5. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta nuotoliniu būdu

6. Dalykinės olimpiados ir kiti renginiai mokiniams vyksta nuotoliniu būdu arba bus vykdomi pasibaigus karantinui.

7. Karantino laikotarpiu specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas neatliekamas.

8. Tarnybos socialinis pedagogas, logopedas ir specialusis pedagogas, sutinkant tėvams (globėjams, rūpintojams), individualią pagalbą teikia nuotoliniu būdu, t. y. el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Messenger, Viber.  

9. Tarnybos pagalbos mokiniui specialistai rengia rekomendacijas vaikų/mokinių auklėjimo, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo ir kt. aktualiais klausimais, jas talpina įstaigos internetiniame puslapyje www.kupiskiopmmmc.lt ir facebook paskyroje https://www.facebook.com/Kupiskiospt/.

10. Tarnybos pagalbos mokiniui specialistų konsultacijoms registracija vyksta tel.: psichologo – 8 692 30271, socialinio pedagogo – 8 617 26929, specialiojo pedagogo – 8 617 64479, logopedo – 8 616 20088, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

11. Psichologo konsultacijos nepilnamečiams asmenims teikiamos pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką skenuotą ar fotografuotą sutikimą. Sutikimą siųsti el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba adresu: Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybai Vilniaus g. 8, 40114 Kupiškis.

12. Tarnybos darbuotojų darbo vieta gali būti Tarnybos patalpos ar kita vieta, kuri atitinka darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Šis Aprašas privalomos visiems Tarnybos darbuotojams. Su šiuo Aprašu bei jo pakeitimais pasirašytinai supažindinami ir įsipareigoja jų laikytis.

14. Tarnyba turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šį Aprašą.

PATARIMAI TĖVAMS, AUGINANTIEMS PERNELYG AKTYVŲ, SUNKIAI SUSIKAUPIANTĮ VAIKĄ

 

 

Vaikui mokantis nuotoliniu būdu padėkite jam susidaryti tikslią dienotvarkę. Jei esate namuose kartu su vaiku (pvz., dirbate nuotoliniu būdu), patys kaip tėvai laikykitės kasdieninės struktūros, tai padės vaikui sekti rutiną, atliekamas veiklas. Stenkitės sukurti tokią mokymosi aplinką, kad joje būtų kuo mažiau vaiką blaškančių dirgiklių.     

Mokantis pratinkite vaiką išlikti prie užduoties ir pabaigti pradėtą darbą.

Orientuokitės į trumpų užduočių atlikimą ir siekite, kad vaikas jas užbaigtų.

Ilgesnes ir sudėtingas užduotis mokykite suskaidyti dalimis arba padėkite susidaryti užduočių atlikimo planą.

Aptarkite užduoties atlikimo laiką su vaiku (gal jam patiks naudotis laikmačiu).

Tarp užduočių atlikimo leiskite vaikui daryti pertraukėles, per kurias vaikas galėtų pajudėti ir užsiimti jam patinkančia veikla.

Kaitaliokite užduočių pobūdį (tai leis ilgiau išlaikyti dėmesį, galbūt rečiau reikės daryti pertraukėles).

Pratinkite pasitikrinti, ar teisingai atliko užduotį, skirdami tam laiko.

Paskatinkite už pastebėtas ir ištaisytas klaidas.

Pagirkite po atliktos užduoties, konkrečiai nurodydami, už ką giriate.

Karantino metu psichologas konsultuoja vaikus, tėvus. mokytojus tel. 8 692 30271, el. p Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

10 patarimų mokiniams mokantis nuotoliniu būdu

1.Stebėk klasės auklėtojos, mokytojų nurodymus per elektroninį dienyną.

2.Susiplanuok mokymosi ir laisvalaikio dienotvarkę.

3.Būk atsargus internete.

4.Dėl pastebėtų ar patirtų patyčių gali kreiptis į socialinę pedagogę, psichologę.

5.Jeigu neramu ar nori pasikalbėti gali skambinti klasės auklėtojai, socialinei pedagogei, psichologei taip pat gali skambinti nemokamu vaikų linijos pagalbos telefonu

 

116 111 kasdien nuo 11 iki 23 val., rašyti į vaikų liniją el. laišką.

 

6.Prašyk mamos, tėčio, brolio, sesės pagalbos.

7.Būk aktyvus: sportuok su šeima, šok, dainuok, nepamiršk klausytis muzikos, piešti, pažiūrėk filmą, perskaityk knygą.

8.Nevėluok atlikti mokytojų skirtas užduotis.

9.Saugok savo ir kitų sveikatą, būk atsakingas.

10.Iškilus problemoms, iš karto ieškok pagalbos: