Sausio 20 –oji Kupiškio meno mokykloje buvo neįprasta diena. Daug šurmulio, judėjimo, garsų... Čia vyko vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė 2016“ II etapo konkursas, kuriame dalyvavo Kupiškio rajono ugdymo įstaigų auklėtiniai, mokiniai. Net 18 kolektyvų: solistų, ansamblių ir vienas berniukų duetas. Konkurso metu skambėjo Kupiškio krašto, lietuvių liaudies, įvairių kompozitorių sukurtos dainos. Konkurso dalyvius sveikino ir saldžias dovanėles patiems mažiausiems dainorėliams įteikė Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Visus pasirodymus vertino solidi komisija: viešnios iš Panevėžio - Vytauto Mikalausko menų gimnazijos vyresnioji mokytoja, dainavimo metodinio būrelio pirmininkė Regina Juškienė (komisijos pirmininkė), Silvija Tamoliūnienė, chorinio dirigavimo mokytoja metodininkė, Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė ir šios mokyklos mokytoja metodininkė Vanda Dičkienė, bei Kupiškio rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius. Renginį vedė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniai Viktorija Žiūkaitė ir Lukas Kasparevičius. Kol komisija tarėsi ir rinko geriausius iš geriausių, likusieji salėje klausė šaunaus meno mokyklos mokinių ir mokytojų parengto koncerto.

           Komisija pasitarė ir nusprendė, kad tolesniame konkurso „Dainų dainelės 2016“ etape, kuris vyks jau sausio 26 d. Rokiškyje, Kupiškio rajonui atstovaus: pati mažiausia konkursantė Beata Balnevičiūtė iš Kupiškio vaikų lopšelio darželio „Obelėlė“ (vadovė Laima Vaidileinė), Erika Valaitė iš Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos (mokytoja Onutė Vitkauskienė), Rugilė Pilkauskaitė iš Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos (mokytoja Vilma Aleknienė), bei trys Kupiškio meno mokyklos kolektyvai: solistė Viltė Jakubkaitė ir vokalinis ansamblis, kuriuos ruošė mokytoja Rita Stankevičienė, bei Nidijos Sankauskienės vadovaujamas merginų vokalinis ansamblis.

         Palinkėkime jiems sėkmės!                                                                                                                                                            

                                                                                        

2016 m. sausio 19 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko informacinis renginys vaikų neformaliojo švietimo (NVŠ) programų rengėjams.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jurgita Trifeldienė aptarė teisės aktų, reglamentuojančių neformalųjį vaikų švietimą, nuostatas, higienos normos ,,Lietuvos higienos norma HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘‘ turinį. Ji dalyviams taip pat pristatė savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su NVŠ programų įgyvendinimu ir stebėsena, projektus.

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rimutė Balzarevičienė aptarė NVŠ teikėjų, jų programų, programų dalyvių registravimo registruose ypatumus.

NVŠ programos bei teikėjų, NVŠ mokytojų atitiktį pagrindžiantys dokumentai teikiami savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriui iki  2016 m. vasario 1 d.                                                                                                                                                                            

                             

2016 m. sausio 8 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko konsultacija  – diskusija savivaldybės ugdymo įstaigų direktoriams ,,Ugdymo įstaigos vadovo veikla: ką ir kaip pateikti metinėje atskaitoje?‘‘.  Renginyje darbo grupės švietimo kokybės stiprinimui savivaldybės ugdymo įstaigose diegiant Geros mokyklos požymius nariai pristatė vieną iš ugdymo kokybės savivaldybėje apžvalgų – 2014 m. ugdymo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų analizę. Darbo grupės nariai su ugdymo įstaigų vadovais diskutavo dėl 2015 m. vadovų veiklos ataskaitų sudėtinių dalių, susitarė dėl ataskaitose fiksuotinų kiekybinių ir kokybinių rodiklių. 

2016 m. sausio 18 d. šia tema bus diskutuojama su ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojais ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjais.                                                                                                                                                              

                      

2016 m. sausio 18 d. į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą rinkosi mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Čia vyko konsultacija  – diskusija ,,Ugdymo įstaigos vadovo veikla: ką ir kaip pateikti metinėje atskaitoje?‘‘. Darbo grupės švietimo kokybės stiprinimui savivaldybės ugdymo įstaigose diegiant Geros mokyklos požymius nariai pristatė 2014 m. ugdymo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų analizę, aptarė rodiklių, jų vertinimų pateikimo ypatumus ir pan. Diskutuota ir galutinai susitarta dėl mokyklų vadovų 2015 m. vadovų veiklos ataskaitų rengimo: pagal rodiklius nuosekliai aprašomos 6 temos, pateikiama rodiklių suvestinė bei informacijoj apie įstaigos gautas ir panaudotas biudžeto, mokinio krepšelio, pajamų įmokų, GPM 2 proc. lėšas.

Mokyklų vadovų 2015 m. veiklos ataskaitas savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriui privalu pateikti iki 2016 m. kovo 1 d.                                                                                                                                                                                    

                  

      Baigėsi tris mėnesius trukęs neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Suaugusiųjų meninių ir bendrakultūrinių kompetencijų plėtra pažįstant Aukštaitijos etnografinį regioną“projektas. Baigiamasis projekto dalyvių  susitikimas vyko į Pakruojo dvare, kuriame klausytojai dalyvavo edukacinėse programose: „Pasisėdėjimas pas Gaspadinę gryčioje“ ir „Bravoro gaspadorius Žaldokas“. Šių programos metu sužinojo visas tradicinės duonos kepimo paslaptis, taip pat pasidalino ir savo receptais, gamino ir ragavo „lepioškų“, kurios kepamos ant pečiaus rinkių. Klausytojai dalyvavo ne tik edukacinėse veiklose, bet ir susipažino su Pakruojo krašto tradicijomis, dvaro kultūra. Programos uždarymui dalyviai paruošė meninių darbų parodą bei darbų albumą.