Lapkričio 3–4 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko Ugdymo plėtotės centro organizuotas seminaras pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse: galimybės, būdai, priemonės“, kurio tikslas padėti mokytojui prasmingai kurti ir sėkmingai įgyvendinti lietuvių kalbos ugdomąsias veiklas.                                                                                                                                  

       2016 m. lapkričio 3 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Programos „eTwinning“nauda mokyklai“. Lektorė – Larisa Tichonova, Pandėlio gimnazijos mokytoja metodininkė, programos „eTwinning“ ambasadorė Panevėžio regione. Seminaro metu buvo pristatyta „eTwinning“ projektų geroji patirtis, darbo grupėse metu mokėsi kurti „eTwinning“ projektą ir jį užregistruoti. Susipažino su IKT įrankiais projektinėje veikloje.

                   

         Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos mokymų salėje vyksta Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda, mokytoja Lena  Zinienė. Paroda veiks iki lapkričio 1 d. Kviečiame apsilankyti.

        Spalio 26 d. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko pirmoji šiais mokslo metais muzikos olimpiada. Nors dalyvių ir nedaug, tačiau ši olimpiada jauniesiems talentams suteikė galimybę pristatyti savo kūrybą ir išbandyti save. Mokiniai pristatė savo autorinius kūrinius, dainavo kitų atlikėjų kūrybą, solfedžiavo, plojo ritmą ir atliko teorinį testą. Vyresniųjų grupėje šauniai pasirodė gimnazistė Dominyka Malinauskaitė, o jaunesniųjų – Povilo Matulionio progimnazijos septintokė Martyna Valaitytė. Šios dvi merginos lapkričio 26 d. dalyvaus respublikinėje muzikos olimpiadoje Klaipėdoje.                                                                                                           

          Rugsėjo 8 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko bandomojo projekto  mokinių pasiekimų gerinimui „Iniciatyva savivaldybėms“ narių susitikimas. Susitikime dalyvavo Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro ir  Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos komandos bei švietimo ekspertas Vaidas Bacys.