Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt arba Centriniame viešųjų pirkimų portale. 

Planuojamų atlikti 2014 m. viešųjų pirkimų suvestinė

Mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas (2014 m.)

Planuojamų atlikti 2015 m. viešųjų pirkimų suvestinė

Mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas (2015 m.) 


Planuojamų atlikti 2016 m. viešųjų pirkimų suvestinė


Mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas (2016 m.)                                                                                                                        

Planuojamų atlikti 2017 m. viešųjų pirkimų suvestinė

Mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas (2017 m.)  

2018 biudžetiniais metais numatomų pirkti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos reikmėms reikalingų darbų ir paslaugų planas