Remiantis Kupiškio rajono savivaldybės mero 2020 m. kovo 13 d. potvarkiu Nr. MV-11 „Dėl kultūros ir švietimo įstaigų veiklos organizavimo 2020 m. kovo 16-27 dienomis“, 2020 m. kovo 16-27 dienomis Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai dirbs nuotoliniu būdu.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vaikų dienos centrai Šimonių ir Alizavos seniunijose 2020 m. kovo 16-27 d. nedirbs.


Darbuotojų kontaktai:

Laima Kilkuvienė 8-616-20088

Daiva Kurulienė 8-617-26929

Ligita Stapulionienė 8-615-32502

Būkite sveiki!