Patvirtintas Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašas

    Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ADV-413 „Dėl Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Kupiškio miestui ir rajonui reikalingų darbuotojų specialybių sąrašą. Šio sąrašo specialybių studentams yra galimybė gauti finansinę paramą. 

Dokumentai pridedami:

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS „DĖL KUPIŠKIO MIESTUI IR RAJONUI REIKALINGŲ DARBUOTOJŲ SPECIALYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

STUDENTŲ RĖMIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS