2017 m. gruodžio 28 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko baigiamasis seminaras „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“. Seminare dalyvavo rajono ugdymo įstaigų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Seminarą vedė Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus logopedė Solveiga Puišienė.