Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos mokymų salėje iki 2018 m. sausio 5 d. vyks dvi parodos, tai  Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinės mokyklos skyriaus pagalbos mokiniui specialistės Solveigos Puišienės senovinių kalėdinių žaisliukų paroda ir Kupiškio rajono specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir mokinių konkurso „Kalėdinis žaisliukas“ darbų paroda.

              Kviečiame aplankyti parodas.