Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojos parengė "Tėvystės įgūdžių stiprinimo programą". Ją įgyvendino 2017 m. kovo 13-16 d. Programa skirta socialiai jautrioms šeimoms,  trukmė 16 val. Visą programą išklausė 11 asmenų. Kita tėvų grupė bus renkama 2017 m. rugsėjo mėn.