2017 m. sausio 24 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje prasidėjo 18 ak. val. seminaras "Pamokos stebėjimas ir vertinimas". Seminarą vedė Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas. Seminare dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovai. Kitas susitikimas kovo mėn.