2016 m. lapkričio 3 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras "Programos "eTwinning" nauda mokyklai". Lektorė – Larisa Tichonova, Pandėlio gimnazijos mokytoja metodininkė, programos „eTwinning“ ambasadorė Panevėžio regione. Seminaro metu buvo pristatyta "eTwinning " projektų geroji patirtis, darbo grupėse metu mokėsi kurti "eTwinning" projektą ir jį užregistruoti. Susipažino su IKT įrankiais projektinėje veikloje.