Balandžio 25 d. Kupiškio r. švietimo  pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Aktyviųjų mokymo metodų naudojimas kūno kultūros pamokose“, lektorius Olegas Batutis, socialinių mokslų daktaras, kūno kultūros mokytojas ekspertas. Seminare dalyvavo kūno kultūros, pradinių klasių bei neformaliojo sportinio švietimo mokytojai. Seminaro metu dalyviai susipažino su „Change It“ metodikos principais, mokėsi taikyti šiuolaikinius mokymo(si) metodus savo darbe atsižvelgiant į mokinių interesus, poreikius ir galimybes.