Balandžio 5 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių darbo metodų taikymas“, seminarą vedė Loreta Pabrinkienė, VDU  švietimo vadybos magistrė, socialinė pedagogė metodininkė, UAB „Jurasta“ vadybininkė. Seminare dalyvavo rajono ugdymo įstaigų mokytojai, socialiniai pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, auklėtojai. Seminaro metu lektorė suteikė klausytojams žinių apie socialinio emocinio ugdymo programų naudą, privalumus. Klausytojai išbandė terapijos, žaidimo, kūrybos metodus, naudojant kinetinį, spalvotą smėlį, jų pritaikymą praktinėje veikloje.