2016 m. kovo 23 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko paskaita-diskusija „Konsultavimo priemonės Y ir Z kartoms“. Paskaitą skaitė Aušra Vapšienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Paskaitoje-diskusijoje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų atstovai, patariantys mokiniams karjeros klausimais. Joje pristatyti AIKOS vartotojų lūkesčių tyrimo rezultatai dėl informacijos apie mokymosi galimybes, taip pat, praktiniai patarimai kaip karjeros klausimais konsultuoti Y ir Z kartas, jų tėvus bei naujausios metodinės priemonės.