Vasario 19 dieną  Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko seminaras-diskusija „Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų 2014–2015 m. m. pažangos ataskaitų duomenys: ko imtis siekiant ugdymo kokybės?“. Seminare dalyvavo ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Seminarą-diskusiją vedė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė, skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja ir  skyriaus specialistė Rasa Ginčiatė-Nenartovičienė.  Nagrinėtos temos: „Lyginamoji (praeitų ir šių mokslo metų) mokyklų įsivertinimo ir pažangos ataskaitų analizė (Kupiškio r.)“, „Išvadų panaudojimas tolimesniam mokyklos veiklos tobulinimui. Planavimo ir tobulinimo ciklas“, „Kas mokykloje keičiasi patvirtinus Geros mokyklos koncepciją? (Kaip mokykloms to siekti, kokius duomenis rinkti ir kt)“, „Nauji įsivertinimo rodikliai. Praktinis taikymas“.