Vasario 19 dieną  Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje vyko seminaras – diskusija „Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų 2014-2015 m. m. pažangos ataskaitų duomenys: ko imtis siekiant ugdymo kokybės?“. Seminare dalyvavo ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai.  Seminarą – diskusiją vedė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė, skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja, ir  skyriaus specialistė Rasa Ginčiatė – Nenartovičienė.  Nagrinėtos temos: „Lyginamoji (praeitų ir šių mokslo metų) mokyklų įsivertinimo ir pažangos ataskaitų analizė (Kupiškio r.)“; „Išvadų panaudojimas tolimesniam mokyklos veiklos tobulinimui. Planavimo ir tobulinimo ciklas“; „Kas mokykloje keičiasi patvirtinus Geros mokyklos koncepciją? (Kaip mokykloms to siekti, kokius duomenis rinkti ir kt)“; „Nauji įsivertinimo rodikliai. Praktinis taikymas“.