2016 m. vasario 12 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko pasitarimas dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinacinės tarybos sudarymo. Pasitarime dalyvavo įvairių įstaigų, organizacijų atstovai. Buvo aptarta suaugusiųjų neformaliojo švietimo situacija Europoje, Lietuvoje, pristatytas 2016 m. Kupiškio rajono savivaldybės neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas.

               Išrinkta koordinacinė taryba: Marytė Semaškienė – Kupiškio TAU turizmo fakulteto dekanė, Laimutė Šližauskienė – Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorė, Jolita Janušonienė – Kupiškio kultūros centro direktorė, Vytautas Koženiauskas – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriaus vedėjas, Kęstutis Mekšėnas – Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas.