2016 m. sausio 18 d. į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą rinkosi mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Čia vyko konsultacija-diskusija ,,Ugdymo įstaigos vadovo veikla: ką ir kaip pateikti metinėje atskaitoje?‘‘. Darbo grupės švietimo kokybės stiprinimui savivaldybės ugdymo įstaigose diegiant Geros mokyklos požymius nariai pristatė 2014 m. ugdymo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų analizę, aptarė rodiklių, jų vertinimų pateikimo ypatumus ir pan. Diskutuota ir galutinai susitarta dėl mokyklų vadovų 2015 m. vadovų veiklos ataskaitų rengimo: pagal rodiklius nuosekliai aprašomos 6 temos, pateikiama rodiklių suvestinė bei informacijoj apie įstaigos gautas ir panaudotas biudžeto, mokinio krepšelio, pajamų įmokų, GPM 2 proc. lėšas.

Mokyklų vadovų 2015 m. veiklos ataskaitas Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui privalu pateikti iki 2016 m. kovo 1 d.