2015 m. spalio 27 d. Kupiškyje vyko bendrakultūrinė konferencija „Pašvęstojo gyvenimo metai: istorija, dabartis, perspektyvos“.

             Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas, dekanas kun. Mindaugas Kučinskas, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS, jėzuitų provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ, t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, kiti kunigai.

             Konferencijoje įžanginį žodį tarė Jurgita Trifeldienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, renginio dalyvius sveikino Dainius Bardauskas, Kupiškio rajono savivaldybės meras. Konferencijos metu pranešimus skaitė dr. Aldona Vasiliauskienė, Lietuvių, ukrainiečių asociacijos prezidentė, pranešimo tema „Vienuolijos Lietuvoje: istorinė apžvalga“, s. Agnietė Širkaitė, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos provincijos vyresnioji – tema „Dievo apvaizdos seserys: Nuo draugijos iki kongregacijos“, s. Elija-Raminta Rudinskaitė, Šv. Kotrynos Aleksandrietės seserų kongregacijos vienuolė – tema „Iš kartos – į kartą“, s. Jolita Šarkaitė, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos provincijos vyresnioji – tema „Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos charizmos ir misijos aktualumas šiandieniniame pasaulyje“, t. Pavlo (Petro Jachimecas), Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas – tema „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas 400 metų jubiliejaus išvakarėse“, t. kun. Gintaras Vitkus, Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas – tema „Jėzuitų veiklos Lietuvoje svarbiausi akcentai“, Br. Kun. Severinas (Arminas Holocheris), Mažesniųjų brolių ordino Kryžių kalno vienuolyno vienuolis – tema „Šv. Pranciškaus laikmetis ir šiandiena“, Dr. kun. Gediminas Jankūnas, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas – tema „Pranciškonų pasauliečių ordinas šiandieninėje Bažnyčios evangelizacijos misijoje“.

              Baigiamąjį žodį tarė Prof.  Donatas Jurgaitis – Šiaulių universiteto rektorius. Rezoliuciją paskelbė Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius.

              Konferencijos organizacinis komitetas: Dainius Bardauskas – Kupiškio rajono savivaldybės meras, Rimantas Jocius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Vytautas Knizikevičius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, Jurgita Trifeldienė – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, Ligita Stapulionienė – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, Dr. Aldona Vasiliauskienė – Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė.