Birželio 8 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras - pasitarimas "Mokyklos bendrojo ugdymo plano rengimas".  Jame dalyvavao rajono mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Seminaro - pasitarimo metu aptarti Bendrojo ugdymo plano sudarymo principai, pristatytos naujovės. Seminarą - pasitarimą vedė Rimutė Balzarevičienė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyresnioji specialistė, Jurgita Treifeldienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė, Laima Kilkuvienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė.