2015 m. balandžio 27 d. švietimo pagalbos tarnyboje vyko paskaita ,,Vaiko iki 2-jų metų raidos ir priežiūros ypatumai", skirta socialiai jautrių šeimų atstovams. Paskaitoje dalyvavo mamos - Kupiškio rajono savivaldybės Šimonių, Alizavos ir Skapiškio seniūnijų gyventojos. Paskaitą skaitė Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos pagalbos mokiniui specialistės.